Sidhuvudbild

Sången och Musiken

Elimförsamlingen har under alla år haft ett mycket rikt sång- och musikliv. Sången och musiken har en naturlig plats i Gudstjänsten och i församlingen finns många musikanter och sångare och solister. I Gudstjänsterna får vi ofta lyssna på strängmusiken, gitarrgruppen, dragspelarna eller pingstblåset. Sista söndagen i månaden brukar vi ha sång- och musikgudstjänster som är välbesökta och uppskattade i Horn med omnejd.