Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna, nattvard
Spara i din kalender
v. 06
4 ti 10:00 Sygruppen
Spara i din kalender
19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
6 to 18:30 UK
Spara i din kalender
9 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna
Spara i din kalender
v. 07
11 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
12 on 19:00 Sångövning
Spara i din kalender
13 to 18:30 UK
Spara i din kalender
v. 08
18 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
David Carlsson, sångarna
Spara i din kalender
v. 09
25 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
26 on 19:00 Styrelsemöte
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Februari 2020 Bläddra en månad framåt