Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt
v. 48
5 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson
Nattvard
Adventskaffe.
Spara i din kalender
v. 49
7 ti 19:00 Bibel och Bön
Spara i din kalender
v. 50
14 ti 19:00 Bibel och Bön
Spara i din kalender
19 18:00 Sånggudstjänst
Julens sånger med
Johan och Gunilla Sigvardsson
Servering
Spara i din kalender
v. 51
26 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2021 Bläddra en månad framåt