Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
5 10:00 Församlingens årsmöte
David Carlsson, sångarna, nattvard,
servering
Spara i din kalender
v. 02
7 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna
Spara i din kalender
v. 03
14 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
18 18:00 Ekumeniska böneveckan 18-25 januari
Horns Kyrka
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
11:00 Kisa Kyrka
Spara i din kalender
v. 04
20 19:00 Linnékyrkan
Spara i din kalender
21 ti 19:00 Pingstkyrkan Horn
Spara i din kalender
22 on 19:00 Linnékyrkan
Spara i din kalender
23 to 19:00 Kisa Kyrka
Spara i din kalender
24 fr 19:00 Pingstkyrkan Horn
Spara i din kalender
25 19:00 Missionskyrkan Rimforsa
Spara i din kalender
v. 05
28 ti 19:00 Bibel och bön
Spara i din kalender
30 to 18:30 UK
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt