Pingstkyrkan i Horn
November 2021

v. 44
2 ti 19:00 Bibel och Bön
7 10:00 Gudstjänst
Församlingsmöte, nattvard
David Carlsson
v. 45
9 ti 19:00 Bibel och Bön
v. 46
16 ti 19:00 Bibel och Bön
21 10:00 Gudstjänst
Sören och Mildgerd Sternegård
v. 47
23 ti 19:00 Bibel och Bön
v. 48
30 ti 19:00 Bibel och Bön