Pingstkyrkan i Horn
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna, nattvard
v. 06
4 ti 10:00 Sygruppen
19:00 Bibel och bön
6 to 18:30 UK
9 10:00 Gudstjänst
Håkan Carlsson, sångarna
v. 07
11 ti 19:00 Bibel och bön
12 on 19:00 Sångövning
13 to 18:30 UK
v. 08
18 ti 19:00 Bibel och bön
23 10:00 Gudstjänst
David Carlsson, sångarna
v. 09
25 ti 19:00 Bibel och bön
26 on 19:00 Styrelsemöte