Sidhuvudbild

Barn och Ungdom

På torsdagskvällarna samlas UK vilket står för Ung kontakt.
I juni månad har församlingen en aktivitetsdag för barn vid idrottsparken. Då brukar det samlas cirka 200 barn.